Om prosjekt Ankerfeste

Prosjekt Ankerfeste skal bidra til å gjøre Mehamn og Gamvik kommune enda mer attraktiv for de som bor der og for besøkende.

Dette er et nytenkende prosjekt som kombinerer kunst, kultur og næring for å skape ny giv og bolyst.

Tiltakene som skal utforskes er fundert på kulturminner, mattradisjoner og historie som turistmagneter, fiskevær rent for marin forsøpling, deling av tradisjonskunnskap mellom eldre og unge og alternativ næringsutvikling som vil skape nye arbeidsplasser.

Alt som gjøres i Ankerfeste-prosjektet er i samarbeid med lokalbefolkningen og skal løpende formidles via denne nettsiden og på sosiale medier med bilder, intervju, filmsnutter og fortellinger.

©prosjektankerfeste

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com