Finnkongkeila – stedet som forsvant

Tyskerne brente Finnkongkeila, og det ble aldri bygd opp igjen. Historiene om stedet lever videre, med tiden glir de mer og mer over til sagn. Hvis man er så heldig å få gå i land på Finnkongkeila, er det en stor opplevelse. Gamvik museum har gjort et viktig arbeid for å dokumentere Finnkongkeilas historie.

I denne filmen får du vite mer.

Kilde: Gamvik Museum

I 1744 het stedet Finnkongkeil, i 1768 het det Finkonviken. Det samiske navnet var Siedevuodna, på norsk Offersteinsfjorden. Finnkongkeila har navn etter den store offersteinen som ligger et stykke opp i dalen. Sjøsamene brukte fra gammelt av stedet under sine sesongfiskerier.

Midt på 1800-tallet slo norske bosettere seg ned her, og rundt 1900 var et av Øst-Finnmarks livligste fiskevær vokst fram grunnet nærhet til gode fiskeplasser. Bygda ble brent til grunnen av de tyske styrker 4. november 1944. Etter krigen bestemte myndighetene at stedet ikke skulle gjenreises, blant annet på grunn av rasfare fra de bratte fjellsidene.

Kilde: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark. Gamvik museum.

Mer som dette:

%d bloggere liker dette: