Nissen-bruket i Mehamn

En gang på slutten av 70-tallet var det fotokurs på skolen i Mehamn. Den ikke ukjente Stein-Arild Olaussen deltok, og her er ett av resultatene: Et godt bilde av Nissen-bruket med nothjell og MT/R Mehamntrål til kai.

I Finnmarksarkivene.no står det: «Trygve Nissen var en av innehaverne av firmaet Feddersen & Nissen. Etter siste krig overtok han interesser i Tufjord, Dyfjord, Kjøllefjord og Mehamn og hadde hovedsete i Hammerfest. Firmaet drev med produksjon av fisk og tran, selfangst, varehandel, engros- og detaljhandel, trelasthandel, import av kull og eksport av tørrfisk.»

Her er nok et bilde av Nissenbruket, tatt i 1962 av Erling Simonsen (Museene for kystkultur og gjenreisning IKS).

Les mer om Nissen-perioden i Finnmark her: (kilde: Wikipedia)

Trygve Nissen (født 1. november 1890, død 2. august 1968) var en norsk kjøpmann fra Hammerfest. Han fikk sin utdannelse ved Oslo handelsgymnasium i 1908, og deretter handelsskole i LeipzigTyskland og studier i EnglandFrankrike og Russland. Han var sønn av grosserer Franz Heinrich Feddersen Nissen og Marie Antoinette (1867–1943).)

Hans farfar Anders Rambech Nissen, fra Røros, kom som 19 åring i 1851 til Hammerfest og arbeidet for handelshuset Johan Berger. Han skulle 10 år senere bli grunnleggeren av et handelshus i Hammerfest som gjennom menneskealdre skulle bli av stor betydning for byens liv og mange fiskevær langs Finnmarkskysten.  Anders Rambech Nissen etablerte i 1861 sammen med Franz Heinrich Feddersen firmaet Feddersen & Nissen. Etter tre år ble kompaniskapet også befestet med familiebånd, idet Nissen giftet seg med Feddersens datter, Heinriche. I 1895 trådte Franz Heinrich Feddersen ut av firmaet og hans svigersønn Anders Rambech Nissen ble nå eneinnehaver. Tre år senere døde begge grunnleggerne med bare en ukes mellomrom. Anders Rambech Nissens sønn Franz Heinrich Feddersen Nissen fikk nå lederansvaret. Firmaet hadde filialer i HonningsvågKjøllefjordDyfjordSkjøtningbergGjesværTufjordMehamnBerlevåg og Hamningberg. Forretningsvirksomheten omfattet fiskeproduksjon, ishavsfangst og butikkvirksomhet. 

Franz Heinrich Feddersen Nissens to sønner Trygve Nissen og Heinrich Nissen overtok ledelsen av firmaet i 1920. Under krigen ble deres anlegg og kaier brent. Heinrich Nissen evakuerte til Bjarkøy og fortsatte en del av virksomheten der. I 1947 ble firmaet delt. Heinrich Nissen overtok ishavsrederiet med unntak av ishavsskuta m/s Veiding. Broren Trygve Nissen fortsatte virksomhet i Hammerfest under navnet Trygve Nissen AS. Firmaet hadde etter krigen i tillegg virksomhet i Tufjord, Gjesvær, Kjøllefjord, Dyfjord og Mehamn. Ishavsflåten og ishavsbruket til Feddersen & Nissen på Fuglenes ble ikke gjenoppbygd etter krigen. Dermed ble flere generasjoners ishavsdrift fra ishavsbyen Hammerfest avsluttet.

Trygve Nissen var svensk honorær konsul i Hammerfest 1945-58 og ble ridder av Vasa ordenen i 1956. Han var medlem av Overformynderiet i 20 år, medlem av styret i Norges Tørrfiskeksportørers Landsforening og i direksjonen for Vesteraalens dampskipsselskap. Han var også med i representantskapet for Finmarkens Privatbank fra starten 1916-19. Trygve Nissen var grunnfondsinnskyter i Hammerfest Sparekasse i 1924.

Etterhvert overtok Trygve Nissens sønner Oscar Rambech Nissen (født 16.07.1916, død 18.08.1991) og Rolf Nissen(født 12.11.1921, død 27.07.1997) driften. Firmaets filialer rundt om i Finnmark ble etterhvert avviklet og solgt. I 1990 ble den siste filialen, Dyfjord, solgt. Det var produksjon og eksport av tørrfisk og saltfisk som hadde vært Nissens forretningsområde i over 100 år. Handelshuset i Sjøgata i Hammerfest drev nå jernvarehandel/skipshandel, kolonial, glassmagasin og manufaktur. Etter Rolf Nissens død i 1997 ble også denne forretningen nedlagt. Dermed var et av de store handelshus i Hammerfest og Finnmark historie. I dag drives det kjøpesenter i Nissen gamle lokaler under navnet Nissen Hammerfest Senter.

Mer som dette:

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

%d bloggere liker dette: