Kom vi rækanes på ei fjøl og glemte å kaste anker?

Det var tittelen på foredraget som Torill Olsen holdt under under årets Nordkynfestival. Tema var knyttet til prosjekt Ankerfeste som settes i gang for fullt til høsten. Mange møtte opp for å høre mer om prosjektet.

Foto: Margareth Paulsen

Bakgrunnen for at Ankerfeste-prosjektet starter er dystre statistikker om befolkningsnedgang, forgubbing, få tilflyttere og stort gjennomtrekk av folk i kystsamfunn. Et stabilt befolkningsgrunnlag er forutsetningen for at stedet overlever og utvikler seg.

Ved siden av et ensidig næringsliv er det disse elementene som er en trussel for små kystsamfunn som Mehamn. Det er gammelt nytt.

Men i Ankerfeste-prosjektet går vi litt nærmere inn på folk med spørsmål om hvorfor det er slik og hva vi i lag kan gjøre for at folk skal komme hit og får lyst til å kaste anker å bli her. I alle fall for en stund, sier Torill Olsen, en av initativtakerne til prosjektet og selv Mehamnværing.

Torill Olsen med foredrag om Ankerfeste-prosjektet. Foto: Margareth Paulsen
Foto: Torill Olsen

Arbeidsplasser, næringsutvikling, skole, fritids- og servicetilbud, et pent sted, kultur og historie er til sammen det som er fundamentet i Ankerfeste-prosjektet. Det hele starter i Mehamn, men hvis det blir en suksess kan det bli en ny metode for å styrke små kystsamfunn, et konsept som er overførbart til andre samfunn.

Men det vi ikke enda. Ankerfeste-prosjektet i Mehamn er en test.

Det som er viktig for oss er at Ankerfeste-prosjektet er noe folk støtter, er med på å få til og ikke minst viser hva de mener er viktig. Vi som prosjektledere er bare veivisere og forhåpentligvis også inspiratorer.

Har dere hørt om «prosjekt-tretthet»? Det er samfunn som stadig opplever at nye prosjekter starter opp, at folk er lite involvert og at de som starter det hele enten ikke involverer innbyggerne nok, ikke får penger nok til å fortsette jobben eller at resultatene uteblir.

Ankerfeste ledes av Emma Gunnarsson (t.h.) og Torill Olsen. Emma er prosjektleder og Torill er informasjonsansvarlig. Til sammen har vi kompetanse på bl.a. nærings- og samfunnsutvikling, prosjektledelse, historie, kunst, kultur, arrangementer, festivaler, gründervirksomhet, journalistikk, formidling m.v.

Forprosjektet peker på 3 hovedområder:

1) Bærebjelken er fesken – fra hav til bord

2) «Ka kan vi by på når det kommer gjesta tel Mehamn?»

3) Mehamn og det grønne skiftet

Forslag til tiltak under hvert hovedpunkt blir i tett samarbeid med folket. Tiltakene er fremdeles på overskriftsstadiet, men vil bli utformet som tiltak og aktiviteter i løpet av prosjektperioden. Nye tiltak og delprosjekter kan oppstå i løpet av prosjektperioden.
Barn er ofte ærlig og konkret. Vi har vært på skolen og snakket med dem og spurt hva de var stolte av.

Å forskjønne plassen sin handler om alt fra søppelrydding, klippe gress, gjøre det fint utenfor døra si, til små dekorasjoner som ikke krever all verdens arbeid.

Det fins allerede skulpturer i landskapet som er dekorative og interessant for tilreisende og turister. De kan merkes og markedsføres på en enkel måte.

Det fins fortellinger som ingen skriver ned, det fins gamle bilder som ingen tar vare på og det fins spor i naturen skapt av store hendelser folk ikke vet om eller ikke lenger husker. Men alt er ikke borte, de kan hentes inn, synliggjøres og formidles for å bevare for fremtiden, vise tilreisende og skape følelsen av «å høre tel en plass».

Mer som dette:

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

%d bloggere liker dette: