Store opplevelser på små steder

Scene Nord er til for å styrke kulturlivet i nord. Få med deg hva som skjer, hva du kan oppleve og hva du kan være med på!

På sine nettsider skriver de:

Som Kultur i Troms og Scene Finnmark har vi på hver vår kant jobbet i mange år for å være en styrke for kulturlivet i Troms og Finnmark, og det skal vi nå fortsette med som en samlet institusjon – men vi skal bli enda bedre.

Vi bor i en landsdel som har mye historie, mange sterke identiteter og signaturer, og et mangfold som må videreforedles. Vi oppdager stadig nye temaer og fortellinger som fortjener å løftes og Scene Nord skal være en viktig ressurs for nettopp dette. Gjennom solide samarbeid skal vi skape nye signaturer og historiene skal frem i nye drakter.

Scene Nord leverer kulturopplevelser til mennesker i alle aldre i hele Troms og Finnmark, på hvert minste nes og i hver minste bygd, hele året, innen alle kunst- og kulturuttrykk, og vi er en av Nord-Norges største kulturaktører!

Scene Nord er underlagt Troms og Finnmark fylkeskommune og består av Landsdelsmusikerordningen, Den kulturelle skolesekken, Folkemusikk Nord, Den kulturelle spaserstokken, UKM (Ung Kultur Møtes) og Bok- og kulturbussen. Scene Nord har også fokus på å bruke musikk til å bevare samisk kulturarv og kulturkompetanse, blant annet gjennom prosjektet Sápmi Music.

I tillegg til å utvikle egne produksjoner er Scene Nord et senter for utvikling og samhandling mellom kulturaktører i Troms og Finnmark, og skal blant annet sikre og videreutvikle kompetanse på produksjon, turné og lokale arrangører, samt være en støttespiller og samarbeidspartner for det øvrige kulturlivet i fylket. Vår administrasjon er lokalisert i Vadsø og Harstad.

Mer som dette:

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

%d bloggere liker dette: