Ankerfeste er et nytt prosjekt som skal bidra til at kystsamfunn blir så attraktivt at folk blir der, flytter til, og kommer på besøk. Prosjektet starter i Mehamn. – Blir dette bra er det et konsept som kan overføres til andre kystsamfunn som trenger en opptur.

Det sier prosjektleder Emma Gunnarsson og samarbeidspartner Torill Olsen. Det er de som står bak Ankerfeste-prosjektet som allerede har fått forprosjektpenger fra kommunen, fylkeskommunen og Kulturtanken for å sette i gang. 

– Ankerfeste er folkets prosjekt, ikke prosjektledernes. Vi er bare veivisere, samarbeidspartnere og inspiratorer, poengterer Gunnarsson. Folket gir sine innspill, deltar og informeres om alt som skjer i Ankerfeste. Det skulle jo bare mangle, det jo deres hjemplass og fremtid det står om. 

Et sted å høre til

Ankerfestes grunntanke er at hvis folk ikke føler at de hører til et sted, at de mangler ankerfeste, så er det lettere for dem å dra derfra. Det er ingen nyhet at fraflytting, mangel på arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, møteplasser og kulturtilbud ødelegger følelsen av tilhørighet. Det er en trend vi tror kan snues gjennom Ankerfeste-prosjektet.

– Vi har allerede snakka med skoleelever, næringsutøvere, fiskere, lærere, ungdomspolitikere og andre ildsjeler for å høre hva de er opptatt av, hva som gir dem følelsen av tilhørighet. 

– Bare slik får vi vite hvor skoen trykker, sier Torill Olsen, som selv er fra Mehamn.

Tatt imot med åpne armer

Selv om prosjektet er i en tidlig fase har prosjektlederne gjort «reseach» og fått informasjon- og kontakt med ildsjeler og andre som ønsker å jobbe med å gjøre plassen enda bedre. – For det er ikke tvil om at folk i Mehamn er glad i stedet de bor. 

– Vi har blitt tatt imot med åpne armer, sier Emma Gunnarsson som kom fra Sør-Sverige i 2011 og har bodd på ulike steder både i Finnmark og i Lofoten sien 2015. Hennes bakgrunn er som kunstner, kulturarrangør og kunstformidler for både voksne og barn. 

Samarbeidspartner Torill Olsen er enig med Gunnarsson, og er stolt av at hennes «hjembygdinger» er så åpne og samarbeidsvillig. Som Mehamnværing og Finnmarking har hun kunnskap om Finnmark på mange områder. Hennes bakgrunn er som samfunnsviter, journalist og forfatter og har jobbet med en rekke prosjekter både i offentlig og privat regi.

Slik ser de barn og unge på hjemplassen sin

Som en del av forprosjektet hadde Emma Gunnarsson workshop for elever fra 5.-10. klassetrinn på Mehamn Skole. De ble sendt ut i Mehamn for å fotografere hvordan de så på sin egen hjemplass. I fotoverkstedet jobbet de med plassens identitet er. 

– Barna var ute og tok bilder av forskjellige hus og ting som de var stolte av å vise fram – men også bilder som ikke viste Mehamn fra sin beste side. Utvalgte bilder dannet et collage med Torill Olsen korte tekster. 

Denne fotoutstillingen blir å se på Mehamn Arctic Hotell AS sine vinduer frem til

31. august. I festivaluka ble det en mini-utstilling hvor vi delte ut alle bildene som elevene hadde tatt. – Fotojobben de unge har gjort er viktig for identitetsbygging og tilhørighet. I tillegg vekker det folks interesse for prosjektet, forteller Gunnarsson til iFinnmark.

Fesk, gjæsta og et pent feskeværr 

Helt i startfasen har det pekt seg ut 3 områder forprosjektet skal konsentrere seg om. 

Det ene er «Bærebjelken er fesken – fra hav til bord» der tradisjonelle og nye oppskrifter gjør fersk fisk/skalldyr til en opplevelse gjestene sjelden glemmer. – Kanskje kan det ligge en liten fortelling på et kort under tallerkenen, sier Torill.

Det andre hovedtema er spørsmålet om hva vi kan vise frem når gjestene kommer til Mehamn. Det kan være kunstverk/kunstinstallasjoner, historiske stier med opplagsverk (kulturstier), båtturer, sommerkafé og andre opplevelser som er spesielt for Mehamn.

Det tredje hovedtema er «Mehamn og de grønne skifte». Et fiskeværr skal ikke se ut som en søppelplass med ustelte bygg og områder som med et malingsstrøk eller en dugnad kunne vært fikset.

Forslag til konkrete tiltak under hvert hovedpunkt blir i tett samarbeid med folket.

Uten ildsjeler skjer ingenting

Både Gunnarsson og Olsen påpeker at prosjektet er i oppstartsfasen og at det krever stor dugnadsånd og engasjement fra ildsjeler og lokalbefolkningen. Gjennom Ankerfeste-prosjektet håper de at folk vil se hjemplassen sin med nye øyne. 

– Kanskje kan Ankerfeste gjør at det blir flere aktiviteter, folk som fylles av fremtidstro og starter nye bedrifter og severdigheter som lokker til seg mange turister. Det kan gi nye arbeidsplasser, et mer variert næringsliv og en stolthet i folk som ankerfestet enda sterkere, sier en optimistisk Torill Olsen.

– Det vi har gjort med workshop på skolen har allerede bygd opp en interesse. Folk

er positive og glade for at det skjer noe, og har tro på at denne oppturen bare er begynnelsen, sier prosjektleder Emma Gunnarsson.

Hun understreker at uten hjelp fra kommunens næringsavdeling v/Stein-Arild Olaussen og Frivillighetssentralens ildsjel Oddbjørn Hansen hadde det blitt vanskelig å starte prosjektet. I tillegg har det vært stor samarbeidsvilje fra skolen, hotellet, fiskere og andre lokale ildsjeler. Uten deres hjelp til å forme prosjektet hadde det ikke blitt noe Ankerfeste.