Svend Foyn etablerte hvalfangststasjonen i Mehamn. Denne stasjonen ble bygget i 1884/85, og ble tatt i bruk på vårparten av 1885.

Hvalfangststasjonen i Mehamn ble etter Foyns død drevet av Foyns hvalfangstselskap, men i 1899 ble hvalstasjonen solgt til et selskap som het Tanen.

Dette selskapet eide og drev hvalstasjonen frem til hvalstasjonen ble rasert, for å aldri bli bygd opp igjen, under Mehamn-opprøret. 

Foyn revolusjonerte hvalfangsten, men det førte ikke bare godt med seg. I begynnelsen harpunerte og drepte hvalfangerne mange flere hval enn de klarte å dra på land og/eller gjøre nytte av, selv om de ble mer effektive etter hvert, og dette resulterte i hval som ble tatt av dage til ingen nytte.

Konflikter mellom hvalfangstrederiene og fiskerne i Finnmark, Troms og Nordland kan ha gitt hvalpopulasjonen i nord en midlertidig befrielse fra fangst.

Konfliktene resulterte nemlig til slutt i at fiskerne fikk tvunget gjennom en lov om totalfreding av hvalen i en tiårsperiode i 1904 (med virkning fra 1905). Etter hvert ble det også innført fangstkvoter og fangstsesonger på hvalen.
(Kilde: Museene for Kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS).

Bilder: Hval-etablissement, Mehavn, Finnmarkens amt. 1900 – 1910. Institusjon: Riksarkivet. Arkivnavn: Havnedirektoratet.

Svend Foyn og Mehamn

Hvalstasjonen i Mehamn fikk Svend Foyn bygget i 1884/85, og den ble tatt i bruk på vårparten av 1885. Dette var i perioden etter at Foyns hvalmonopol ble opphevet i 1883, så Foyn hadde nå fått konkurranse fra en rekke andre hvalfangstselskaper. 

Hvalfangststasjonen i Mehamn ble etter Foyns død i 1894 drevet av Foyns selskap, men i 1899 ble hvalstasjonen solgt til et selskap som het Tanen. 
Hvalfangststasjonen lå like nedenfor det som er Johannes Nilsen Handleri i dag, men det er ingenting igjen av hvalstasjonen der.

Svend Foyn kapellet var det første Guds hus som ble bygget i Mehamn. Dette var opprinnelig et bedehus, som sto ferdig i 1887. Bedehuset sto på Concordia-plassen (i dag kalt Svanhild Nygård parken). Svend Foyn fikk allerede i ung alder en sterk Gudstro, og derfor synes han nok det var viktig med et kristent tilbud for fiskerne og sine arbeidere i Mehamn. Svend Foyn ledet selv møter for fiskerne i kapellet. 

Svend Foyns enke ga i 1898 eiendomsretten til bedehuset til Mehamn krets. Bedehuset ble i senere tid ombygget til kapellkirke. Denne kapell-kirken ble vigslet i 1931.

(Kilde: Museene for Kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS).