Prosjekt Ankerfeste skal bidra til å gjøre Mehamn og Gamvik kommune enda mer attraktiv for de som bor der og for besøkende. Bak initiativet står Torill Olsen og Emma Gunnarsson.

– Dette er et nytenkende prosjekt som kombinerer kunst, kultur og næring for å skape ny giv og bolyst, forteller Gunnarsson. Hun forteller at forundersøkelser og møter med skoleelever, næringsliv og andre ildsjeler i Mehamn har gitt innspill til potensielle tiltak prosjektet kan igangsette.

Tiltakene som skal utforskes er fundert på kulturminner, mattradisjoner og historie som turistmagneter, fiskevær rent for marin forsøpling, deling av tradisjonskunnskap mellom eldre og unge og alternativ næringsutvikling som vil skape nye arbeidsplasser.

Alt som gjøres i Ankerfeste-prosjektet er i samarbeid med lokalbefolkningen og skal løpende formidles via denne nettsiden og på sosiale medier med bilder, intervju, filmsnutter og fortellinger.

Hvem er med?

Prosjekt Ankerfeste ledes av Emma GunnarssonArctic Lux i samarbeid med Torill OlsenFormidlingskraft As. Til sammen har de kompetanse på kunst, kultur, historie, stedsutvikling, næringsutvikling, prosjektarbeid og formidling.